Επιβλέψεις Έργων

 

 

Η Omikron αναλαμβάνει την επίβλεψη ανέγερσης νέων οικοδομών αλλά και των εργασιών που απαιτούνται για την αποκατάσταση ή ανακαίνιση υφιστάμενων κτηρίων.

 

 

Η εταιρία μας παρέχει υπηρεσίες επίβλεψης σύνθετων έργων από εξειδικευμένο και έμπειρο κλιμάκιο μηχανικών όλων των ειδικοτήτων και διασφαλίζει την έντεχνη κατασκευή πάσης φύσεως έργου, τηρώντας ταυτόχρονα τα μέτρα ασφαλείας που ορίζονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τις ορθές πρακτικές. Επιπλέον φροντίζουμε οι πραγματοποιούμενες κατασκευές και εργασίες να είναι σύμφωνες με την αντίστοιχη οικοδομική άδεια με σκοπό να μην υπάρχουν παρεκκλίσεις από αυτή.

 

 

Κατά την διάρκεια της επίβλεψης των έργων γίνεται:

  • Λεπτομερής έλεγχος της κατασκευής για την ορθή και έντεχνη εφαρμογή των εγκεκριμένων μελετών της Άδειας Δόμησης.
  • Έλεγχος του/των εργολάβων ως προς την έντεχνη και πλήρη κατασκευή όλων των προσυμφωνημένων εργασιών.
  • Έλεγχος του/των εργολάβων ως προς την τήρηση των μέτρων ασφαλείας του εργοταξίου.
  • Τακτική παρακολούθηση της προόδου των εργασιών και τήρηση του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου.
  • Υποστήριξη από κλιμάκιο μηχανικών επίβλεψης κατά τη διάρκειά των ελέγχων δόμησης έως την τελική θεώρηση της Άδειας Δόμησης.

 

 

Σε κάθε φάση της κατασκευής συντάσσονται αναφορές επίβλεψης έργου που περιέχουν φωτογραφικό υλικό και επιμετρήσεις αποτυπώνοντας ταυτόχρονα την πορεία των εργασιών και ελέγχοντας την τήρηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Με την παρουσία μας στον χώρο τον εργασιών, επιτυγχάνουμε άρτια συνεργασία και επικοινωνία με τα συνεργεία, και τους τεχνίτες.

Σχεδιάστε το Σπίτι των Ονείρων σας!

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας με την πολυετή εμπειρία, την άρτια τεχνογνωσία και το πάθος για δημιουργία, είναι εδώ για να καλύψει κάθε σας ανάγκη!

 

Τα Νέα Μας