Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

 

 

 

O νέος Αναπτυξιακός Νόμος ψηφίστηκε με στόχο την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας µε τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους.

 

 

Η έμπειρη ομάδα της εταιρίας μας αποτελούμενη από Οικονομολόγους και Μηχανικούς, σας παρέχει την δυνατότητα αίτησης για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

Συμβουλέψου και Εμπιστεύσου τους ειδικούς!

Οι καταλληλότερες λύσεις για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση της επιχείρησής σου!

 

 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Εµπορικές εταιρείες
 • Συνεταιρισµοί
 • Κοιν.Σ.Επ., Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
 • Κοινοπραξίες, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
 • Δημόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους στις οποίες, δεν έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δηµόσιου σκοπού, δεν έχουν μονοπωλιακό χαρακτήρα και δεν επιχορηγούνται από το δηµόσιο για το διάστημα τήρησης των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων.
 • Ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού 200.000 ευρώ μόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια».

 

 

Ενισχυόμενες Δραστηριότητες

 

Τουρισμός:

 • Ίδρυση ή Επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων 4* τουλάχιστον
 • Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3* τουλάχιστον καθώς και εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών 3* τουλάχιστον
 • Επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους που αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4* τουλάχιστον
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3* τουλάχιστον και glamping,
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3* τουλάχιστον
 • Σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, εκτός του μέρους αυτών που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτίρια και εγκαταστάσεις και με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια
 • Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής, όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, όπως μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa), κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια και αυτοκινητοδρόμια
 • Εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού
 • Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels)
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων «Ξενώνας Φιλοξενίας»
 • Εγκαταστάσεις καταδυτικού τουρισμού

 

Γεωργία – Αλιεία

Επενδύσεις στους τομείς Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής, Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας.

 

Μεταποίηση

Οι επενδύσεις στον τομέα της Μεταποίησης αφορούν όλες τις δραστηριότητες των βιομηχανικών επιχειρήσεων όπως βιομηχανία τροφίμων & ποτών, ξύλου, φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, μηχανημάτων, εξοπλισμού, επίπλων κτλ.

 

Αποθήκευσης και των υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων

Επενδυτικά σχέδια στους κλάδους των Αεροπορικών και Πλωτών Μεταφορών, τροφοδότησης Ηλεκτρικών Οχημάτων, Logistics, Ταχυδρομικών και Ταχυμεταφορών δραστηριοτήτων.

 

Ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής μέριμνας

Επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, Οίκους ευγηρίας.

 

Χονδρικό Εμπόριο

Επενδύσεις στον κλάδο Χονδρικού Εμπορίου Φαρμακευτικών Προϊόντων (μόνο για το καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια»), επενδυτικά σχέδια στο Χονδρικό Εμπόριο Πετρελαίου για Κινητήρες, άλλων μεσαίων ελαίων πετρελαίου, μεσαίων παρασκευασμάτων (αφορά επενδύσεις σε νησιά).

 

Παραγωγή, Διανομή και Υποδομές Ενέργειας

Στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας ενισχύονται επενδυτικά σχέδια όπως:

 • Υδροηλεκτρικοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος έως 15 MW
 • Συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε.
 • Υβριδικοί σταθμοί Α.Π.Ε.

Λοιπές επιλέξιμες δραστηριότητες:

 • Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (γήπεδα 4×4, 5×5, γκολφ, πίστες “καρτ”).
 • Παροχή προσωπικών υπηρεσιών όπως υπηρεσίες μηχανικών πλυντηρίων, σιδερωτηρίου ρούχων, σάουνας (spa), θεραπευτικών λουτρών κτλ.
 • Ενημέρωσης και επικοινωνίας (εκδοτικές δραστηριότητες, παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο, δραστηριότητες ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών κτλ.).
 • Διαχείριση ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκιση
 • Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων
 • Χιονοδρομικού κέντρου, θεματικού πάρκου κτλ

 

 

Καθεστώτα Ενισχύσεων

Αντικείμενο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου αποτελεί η θέσπιση καθεστώτων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία δύνανται να υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
 • Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
 • Νέο Επιχειρείν
 • Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
 • Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
 • Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
 • Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 • Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 • Μεγάλες επενδύσεις
 • Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
 • Επιχειρηματικότητα 360ο

 

 

Οι μορφές ενίσχυσης

Στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου, παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου για το καθεστώς Νέο Επιχειρείν.

Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτή.
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

 

 

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Για την υπαγωγή στα καθεστώτα απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:

 • ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
 • ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
 • ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
 • ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
 • ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

 

 

Επιλέξιμες δαπάνες

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για:

αα. Την κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα. Για τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού καθώς και για τα επενδυτικά σχέδια φυτικής παραγωγής σε θερμοκήπια   ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 60% για τις κτιριακές δαπάνες, ενώ για τις επενδύσεις στον τομέα Logistics σε 70%. Ο ως άνω συντελεστής διαμορφώνεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

αβ. Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς:

 • η επιχειρηματική εγκατάσταση έχει κλείσει,
 • η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, ο οποίος δεν σχετίζεται με τον πωλητή, εκτός εάν πρόκειται για μικρή επιχείρηση, η οποία αποκτάται από υπάλληλο του αρχικού ιδιοκτήτη,
 • η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Από τις εν λόγω επιλέξιμες δαπάνες αφαιρείται το κόστος στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία έχουν στο    παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων πριν από την αγορά τους.

αγ. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

αδ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.

αε. Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα δαπάνες για:

βα. Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,

ββ. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

γ. Το μισθολογικό κόστος

Αφορά το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

1.    Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ.

2.    Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

3.    Δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης.

4.    Δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ.

5.    Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις.

6.    Επενδυτικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος.

7.    Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

8.    Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε.

9.    Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

10.  Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.

11.  Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.

12.  Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.

13.  Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.

14.  Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

15.  Ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση.

 

 

Ένταση Ενισχύσεων

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων οι μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων για τη Κρήτη  μπορούν να ανέλθουν:

 • έως 40% για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • έως 50% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις
 • έως 60% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα

Κάθε φορέας συµµετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε µε ίδια κεφάλαια, είτε µε εξωτερική χρηματοδότηση

 • Στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.
 • Στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

 

 

Υποβολή Αιτήσεων Υπαγωγής

Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, τα οποία υλοποιούνται μέσα στα όρια της εκάστοτε περιφέρειας, υποβάλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειών της Χώρας.

 

 

Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων

Ο έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά από το όργανο ελέγχου της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 120 (ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία) και  β. κάτω του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ, διενεργείται είτε από εντεταλμένο όργανο ελέγχου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 120, το οποίο συγκροτείται από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.), είτε από το όργανο ελέγχου.

Σχεδιάστε το Σπίτι των Ονείρων σας!

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας με την πολυετή εμπειρία, την άρτια τεχνογνωσία και το πάθος για δημιουργία, είναι εδώ για να καλύψει κάθε σας ανάγκη!

i

Τα Νέα Μας