Σύνταξη Φακέλου Για Αποζημίωση Καταστροφών

 

 

Η Omikron αναλαμβάνει την σύνταξη φακέλου για έκδοση άδειας επισκευής καθώς και την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση και σύνταξη του αντίστοιχου προϋπολογισμού για την καταβολή αποζημίωσης από την Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (ΔΑΦΚ – Β.Ε.)

 

Η ομάδα μηχανικών αξιοποιώντας την εμπειρία ετών και την επιτυχή ολοκλήρωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων αποζημίωσης έχει ως στόχο την επίτευξη ολοκληρωμένων και εξατομικευμένων λύσεων κατά περίπτωση.

 

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην σύνταξη μελετών αποζημίωσης και σε συνδυασμό με την οργάνωση της , την βαθειά γνώση των διαδικασιών και την διαπιστωμένη αξιοπιστία της διασφαλίζει στους εργοδότες της έγκαιρη και έγκυρη αδειοδότηση και απολαβή της αποζημίωσης, χωρίς καθυστερήσεις, γραφειοκρατικά και νομικά κωλύματα.

Σχεδιάστε το Σπίτι των Ονείρων σας!

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας με την πολυετή εμπειρία, την άρτια τεχνογνωσία και το πάθος για δημιουργία, είναι εδώ για να καλύψει κάθε σας ανάγκη!

 

Τα Νέα Μας