Άδειες Φωτοβολταϊκών Πάρκων

 

 

Η εταιρία μας σας υποστηρίζει σε όλες τις φάσεις του έργου, από την επιλογή του γηπέδου όπου θα κατασκευαστεί το πάρκο, τη μελέτη σκοπιμότητας και την αδειοδότηση, έως τη σωστή χωροθέτηση της εγκατάστασης.

 

➤ Χώρος Εγκατάστασης

Σας συμβουλεύουμε ως προς την επιλογή του κατάλληλου χώρου για την εγκατάσταση του Φ/Β πάρκου, ώστε να αποφευχθούν τα αδειοδοτικά κωλύματα και να μεγιστοποιηθεί η οικονομική απόδοση του έργου, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία (έλεγχος πρόσβασης, εγγύτητας δικτύου, πιθανών σκιάσεων κτλ.).

 

 

➤ Οικονομοτεχνική Σκοπιμότητα

Πραγματοποιούμε την απαραίτητη έρευνα και σας προτείνουμε την οικονομοτεχνική σκοπιμότητα του έργου. Διαθέτουμε εξειδικευμένα πακέτα λογισμικού ανάλυσης των μετεωρολογικών δεδομένων και προσομοίωσης της λειτουργίας μιας εγκατάστασης (simulation), τα οποία δίνουν τη δυνατότητα πρόβλεψης της παραγόμενης ενέργειας του σταθμού. Έτσι, σας παρουσιάζουμε μια οικονομοτεχνική μελέτη, προκειμένου να συναποφασίσουμε τη σκοπιμότητα της επένδυσής σας.

 

 

➤ Σύνταξη Φακέλων

Συντάσσουμε και υποστηρίζουμε τους απαιτούμενους φακέλους προς τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

Η εγκατάσταση ενός Φ/Β Σταθμού είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία, η οποία έχει ως βασικά προαπαιτούμενα την αδειοδότηση και έγκριση διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα της Ρ.Α.Ε., του ΛΑΓΗΕ, του ΔΕΔΔΗΕ κτλ. Περιλαμβάνει επίσης, τη σύνταξη και έγκριση ποικίλων μελετών όπως: Προμελέτη και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Τεχνική Μελέτη Λειτουργίας του Σταθμού, Άδεια ή εξαίρεση από την Άδεια Παραγωγής, Λειτουργίας και Εγκατάστασης. Η εταιρία μας έχει πολυετή πείρα στην αδειοδοτική διαδικασία Φ/Β Σταθμών όλων των μεγεθών και είναι σε θέση να σας υποστηρίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

 

➤ Σχεδιασμός & Χωροθέτηση

Σχεδιάζουμε και χωροθετούμε τη Φ/Β εγκατάσταση. Πριν την εγκατάσταση του εξοπλισμού είναι απαραίτητο να μελετηθούν, να σχεδιαστούν και να χωροθετηθούν, μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, όλες οι κύριες αλλά και βοηθητικές διατάξεις που απαρτίζουν ένα Φ/Β Σταθμό (αντιστροφείς, συστήματα στήριξης, συνδεσμολογία των πάνελς, διατομές καλωδίων, σύστημα συναγερμού κτλ.). Επιπλέον, η εμπειρία που διαθέτουμε στην κατασκευή μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε τη Φ/Β εγκατάσταση προάγοντας την ευκολία της κατασκευής (έλεγχος κατασκευασιμότητας). Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγουμε τυχόν σχεδιαστικά λάθη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη μειωμένη απόδοση της επένδυσής σας ή στη δυσκολία της εκτέλεσής/συντήρησής της.

Σχεδιάστε το Σπίτι των Ονείρων σας!

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας με την πολυετή εμπειρία, την άρτια τεχνογνωσία και το πάθος για δημιουργία, είναι εδώ για να καλύψει κάθε σας ανάγκη!

 

Τα Νέα Μας