Άδεια Ρευματοδότησης

 

Η σύνδεση σας στο δίκτυο Ηλεκτροδότησης είναι μια χρονοβόρα και απαιτητική αλλά απαραίτητη διαδικασία. Η εταιρία μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία και την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ολοκλήρωσή της.

 

Τα απαραίτητα έγγραφα για την σύνδεσή τα οποία εκδίδονται είναι τα εξής:

• Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη.

• Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.

• Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.

• Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης.

• Σχέδιο της εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, κ.α.

• Την κάτοψη της ηλεκτρικής εγκατάστασης με τα φορτία και τα σημεία χειρισμού που την αποτελούν.

• Ανάλυση της εγκατάστασης.

• Υπογραφή και σφραγίδα του αδειούχου ηλεκτρολόγου μηχανικού.

• Έκδοση Τοπογραφικού ή Διάγραμμα Κάλυψης.

• Έκδοση βεβαίωσης για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας και χορήγηση βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης.

• Αίτηση Ηλεκτροδότησης Τύπου στο οικείο κατάστημα ΔΕΔΔΗΕ.

 

Εγγυόμαστε την άμεση και ομαλή περαίωση της διαδικασίες σε προκαθορισμένο χρόνο.

Σχεδιάστε το Σπίτι των Ονείρων σας!

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας με την πολυετή εμπειρία, την άρτια τεχνογνωσία και το πάθος για δημιουργία, είναι εδώ για να καλύψει κάθε σας ανάγκη!

 

Τα Νέα Μας