Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών

 

Τα νέα φωτοβολταϊκά συστήματά μας καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες για ηλεκτρισμό. Εκμεταλλευτείτε τη δωρεάν ηλιακή ενέργεια όπου και αν βρίσκεστε. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μας περιέχουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, πάνελ, μπαταρίες βαθιάς εκφόρτωσής, ινβέρτερ , ρυθμιστές φόρτισης κλπ. σε καλές τιμές.

Για την άρτια εγκατάσταση και υλοποίηση της ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας θα πρέπει να ακολουθηθούν οι κανόνες της διεθνούς εμπειρίας και οι ισχύοντες κανονισμοί, έτσι ώστε να αποφευχθούν καταστάσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές ή να προκαλέσουν υλικές καταστροφές.

Για να είναι εφικτή η μεγιστοποίηση της ενεργειακής παραγωγικότητας των φωτοβολταϊκών πλαισίων, θα πρέπει να επιτυγχάνεται βέλτιστη εκμετάλλευση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. Συγκεκριμένα, εφόσον η πορεία του ήλιου αλλάζει τόσο με την ώρα της ημέρας όσο και με τη μέρα του έτους, τεκμαίρεται πως για να παράγει ένα πλαίσιο τη μέγιστη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να είναι σε θέση να περιστρέφεται ώστε να μπορεί να ακολουθεί την τροχιά του ήλιου και να είναι συνεχώς κάθετο στην κατεύθυνση της ακτινοβολίας.

Ένα από τα ζητήματα που χρήζουν προσοχής κατά το σχεδιασμό ενός κτηριακού φωτοβολταϊκού συστήματος, είναι η επιλογή του χώρου έδρασης των ηλεκτρονικών μετατροπέων. Συνήθως, οι μετατροπείς των εν λόγω ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων τοποθετούνται είτε στο εσωτερικό των κτηρίων που εγκαθίστανται, είτε σε ειδικά διαμορφωμένο κλειστό χώρο ο οποίος μπορεί να βρίσκεται πλησίον του φωτοβολταϊκού εξοπλισμού. Μάλιστα, στη δεύτερη περίπτωση μειώνεται σημαντικά το μήκος των ηλεκτρικών αγωγών συνεχούς ρεύματος με άμεσο αποτέλεσμα τον περιορισμό των ηλεκτρικών απωλειών, της πτώσης τάσης, αλλά και του κόστους καλωδίωσης.

Μια από τις σημαντικότερες υπηρεσίες που προσφέρει η Κατασκευαστική Ορφανίδης είναι τα συμβόλαια συντήρησης όλων των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που εγκαθιστά. Τα συμβόλαια συντήρησης είναι ετήσιας διάρκειας και περιλαμβάνουν το κόστος προληπτικής συντήρησης καθώς και το κόστος των τυχόν απαιτούμενων επισκευών ή επιδιορθώσεων κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου.

Αφού πρώτα γίνει η ανάλυση των αναγκών και του στόχου του καταναλωτή, το τμήμα μελέτης και σχεδιασμού της εταιρίας μας θα προχωρήσει στην κατάθεση των προτάσεων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του καταναλωτή.

Υπάρχουν αρκετές παράμετροι οι οποίες διαφέρουν σε κάθε περίπτωση, όπως η κτηριακή εγκατάσταση, η γεωγραφική τοποθεσία και φυσικά οι ανάγκες του καταναλωτή.

Εγγύηση έργου: Ολόκληρο το έργο καλύπτεται από γραπτή εγγύηση για την ποιότητα και το αποτέλεσμα των εργασιών μας, ανάλογα με την εργασία επιλογής σας και ισχύει από την παράδοση του έργου και την τελική εξόφληση.

Σχεδιάστε το Σπίτι των Ονείρων σας!

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας με την πολυετή εμπειρία, την άρτια τεχνογνωσία και το πάθος για δημιουργία, είναι εδώ για να καλύψει κάθε σας ανάγκη!

 

Τα Νέα Μας