Τακτοποίηση Αυθαιρέτων


Ο έλεγχος και η τακτοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας είναι μία διαδικασία πολύ σημαντική για τη διαφύλαξη της. Οι λόγοι είναι πολλοί , αλλά σε περίπτωση αυθαιρέτων, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο είναι πολύ ευνοϊκό, συγκριτικά με τα πρόστιμα που επιβάλλονται για τις αυθαίρετες κατασκευές που δεν θα υπαχθούν στο νόμο.

 

Οι έμπειροι μηχανικοί μας είναι στη διάθεση σας να αναλάβουν τη διαδικασία και να σας συμβουλέψουν σε κάθε στάδιο. Αυθαίρετο θεωρείται η ιδιοκτησία χωρίς οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, είτε έχει υπερβεί τους όρους δόμησης της οικοδομικής άδειας.

 

 

Η διαδικασία που ακολουθείται για την τακτοποίηση αυθαίρετου κτηρίου:

 • Αυτοψία στην ιδιοκτησία από εξειδικευμένο μηχανικό ο οποίος πραγματοποιεί ακριβή αποτύπωση των χώρων και μέτρηση των διαστάσεών τους.
 • Εκτίμηση Τ.Υ.Ρ.Α. & Ε.Ε.Π.Ρ.Α.
 • Λεπτομερής ενημέρωση του πελάτη σχετικά με τις αυθαίρετες κατασκευές, τις απαιτούμενες μελέτες, το ύψος του προστίμου και τις δυνατότητες αποπληρωμής.
 • Εύρεση στην Πολεοδομία των σχεδίων και των μελετών που συνοδεύουν την Οικοδομική Άδεια του ακινήτου.
 • Συλλογή Στοιχείων.
 • Σύνταξη απαραίτητων Υπεύθυνων Δηλώσεων.
 • Αξιοποίηση της Νομοθεσίας και των στοιχείων του ακινήτου (όπως αποδεικτικά παλαιότητας αυθαίρετης κατασκευής) για την εύρεση του ελάχιστου δυνατού προστίμου.
 • Συμπλήρωση, Επεξεργασία, Παρακολούθηση & Διεκπεραίωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης του Ν.4495/2017 στο ηλεκτρονικό Σύστημα Αυθαιρέτων του ΤΕΕ.
 • Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης.
 • Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Στατικού Ελέγχου όπου απαιτείτε σύμφωνα με την Ηλεκτρονική Δήλωση.
 • Ηλεκτρονική υποβολή όλων των απαραίτητων μελετών και δικαιολογητικών στο σύστημα.
 • Αποτύπωση υφιστάμενων κατασκευών.
 • Αποτύπωση Κατόψεων όπου απαιτείτε σύμφωνα με την Ηλεκτρονική Δήλωση.
 • Αποτύπωση Όψεων όπου απαιτείτε σύμφωνα με την Ηλεκτρονική Δήλωση.
 • Αποτύπωση Τομών όπου απαιτείτε σύμφωνα με την Ηλεκτρονική Δήλωση.
 • Αποτύπωση Διαγράμματος Κάλυψης όπου απαιτείτε σύμφωνα με την Ηλεκτρονική Δήλωση.
 • Εκπόνηση Τοπογραφικής Μελέτης (Τοπογραφικό).
 • Μελέτη Στατικής Επάρκειας.
 • Έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού.
 • Έκδοση Βεβαίωσης για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας.
 • Έκδοση Βεβαίωσης για χορήγηση χώρου κυρίας χρήσης.
 • Καταγραφή της νέας επιφάνειας ύστερα από την τακτοποίηση ώστε να γίνει και η αντίστοιχη διόρθωση στο Ε9 του ιδιοκτήτη.
 • Παράδοση στον πελάτη του πλήρη φακέλου της τακτοποίησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

 

 

Για όσα αυθαίρετα δεν υπαχθούν στο νόμο, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα αυθαίρετα (κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής και επαναφορά στην προβλεπόμενη χρήση), επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας τους και πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας τους και για κάθε έτος από την κατασκευή τους.

Σχεδιάστε το Σπίτι των Ονείρων σας!

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας με την πολυετή εμπειρία, την άρτια τεχνογνωσία και το πάθος για δημιουργία, είναι εδώ για να καλύψει κάθε σας ανάγκη!

 

Τα Νέα Μας