Τοπογραφικές Μελέτες

 

 

Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη στην οποία περιλαμβάνεται το σχέδιο της υφιστάμενης κατάστασης του ακινήτου και των περιεχομένων αυτού, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει το ακίνητο(θεσμικές γραμμές,δηλώσεις) και διαφοροποιείται ανάλογα με την επικείμενη χρήση του. Για την σύνταξη του απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις των επιστημών της γεωδαισίας,χαρτογραφίας καθώς και της πολεοδομικής νομοθεσίας.

 

Η Κατασκευαστική Ορφανίδης διαθέτει μεγάλη εμπειρία και παράδοση στην εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας και Κτηματολογίου και αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρίες που δραστηριοποιούνται δυναμικά σε αυτόν τον τομέα, ενώ αποτελεί πρωτοπόρο στην χρήση των πιο σύγχρονων μέσων επίγειας αποτύπωσης και στην ενσωμάτωση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.) κατά την εκπόνηση των μελετών.

 

Το τμήμα τοπογραφικών μελετών παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους τομείς της τοπογραφίας και των μετρήσεων πεδίου, όπως:

• Μελέτες Τοπογραφικής αποτύπωσης για έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών μικρής κλίμακας.

• Έκδοση Τοπογραφικών για σύνταξη συμβολαίων: Πωλήσεις, Κατατμήσεις, Συνενώσεις.

• Σύνταξη Τοπογραφικών για αίτηση ηλεκτροδότησης.

• Κτηματογραφικές μελέτες και μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου.

• Εκπόνηση Τοπογραφικών για αίτηση εξαγοράς, πράξη χαρακτηρισμού, ένσταση δασικών χαρτών.

• Μελέτες Αγροτικών Αναδασμών.

• Μελέτες Αστικών Αναδασμών- Πράξεις Εφαρμογής.

• Διορθωτικές των πράξεων εφαρμογής, πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού.

• Υψομετρικές μελέτες και μελέτες χωροστάθμησης.

• Δημιουργία φωτογραμμετρικών υποβάθρων (φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις)

• Δημιουργία εφαρμογών για την υποβοήθηση διενέργειας μελετών όπως περιβαλλοντικές, γεωλογικές, δασικών περιοχών κλπ.

• Μελέτες Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.)

• Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων πάσης φύσεως (για έκδοση οικοδομικών αδειών, σύνταξη συμβολαίων, οριοθετήσεις, τοπογραφικά υπόβαθρα για τακτοποίηση αυθαιρέτων κλπ.)

 

Ο τομέας Τοπογραφίας διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό το οποίο διενεργεί όλες τις ως άνω αναφερόμενες μελέτες που απευθύνονται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα λειτουργώντας με την ίδια ευθύνη σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα του μεγέθους του έργου.

Σχεδιάστε το Σπίτι των Ονείρων σας!

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας με την πολυετή εμπειρία, την άρτια τεχνογνωσία και το πάθος για δημιουργία, είναι εδώ για να καλύψει κάθε σας ανάγκη!

 

Τα Νέα Μας