Μελέτη Στατικής Επάρκειας

 

Σύμφωνα με τον νόμο κάθε δήλωση αυθαιρέτου απαιτείται να συνοδεύεται από μελέτη στατικής επάρκειας. Αυτό ισχύει ακόμα και για τα ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε παλαιότερους νόμους, τα οποία κατατάσσονται σε κατηγορία Υψηλής προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου. Εκτός από τον έλεγχο στατικής επάρκειας υπάρχοντος σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ./EC8-3 αναλαμβάνουμε και τη μελέτη των ενισχύσεων εφόσον η κατασκευή δεν επαρκεί στατικά.

 

Οι έμπειροι μηχανικοί μας είναι στη διάθεση σας να αναλάβουν τη διαδικασία εκπόνησης στατικών μελετών, και τη διεκπεραίωση αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες δόμησης, δημοσίων και ιδιωτικών οικοδομικών έργων όπως:

  • Κτήρια
  • Δεξαμενές και πισίνες
  • Τοίχους αντιστήριξης
  • Ειδικές κατασκευές

 

Ο φέρων οργανισμός μπορεί να είναι από:

  • Οπλισμένο σκυρόδεμα
  • Μεταλλικός (χαλύβδινος)
  • Σύμμικτος (οπλισμένο σκυρόδεμα και χαλύβδινος)
  • Φέρουσα τοιχοποιία
  • Ξύλινη στέγη

 

Τέλος παραδίδονται όλα τα απαιτούμενα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σχέδια, τεύχη υπολογισμών και τεχνικές εκθέσεις. Όλα τα σχέδια είναι σε μορφή PDF έτοιμα προς εκτύπωση και περιλαμβάνουν εκτός των βασικών ξυλοτύπων, ανόψεων, όψεων τομών και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες που απαιτούνται. Οι τεχνικές εκθέσεις και τα τεύχη υπολογισμών, είναι αναλυτικά και περιλαμβάνουν και προμετρήσεις σκυροδέματος, οπλισμού, επιφάνειας ξυλοτύπου και χαλύβδινων μελών. Με την ολοκλήρωση και την παράδοση της στατικής μελέτης δεν σταματά η συνεργασία μας. Είμαστε δίπλα στον εργοδότη και στον κατασκευαστή για συμβουλές, επεξηγήσεις και οποιεσδήποτε εκ των υστέρων αλλαγές.

 

 

Κόστος μελέτης στατικής επάρκειας

 

Το κόστος της μελέτης δεν υπολογίζεται ανά τ.μ. αλλά κατ’ αποκοπή και εξαρτάται από τη μορφή του κτηρίου, τον χρόνο κατασκευής του, το κανονιστικό πλαίσιο που θα χρησιμοποιηθεί, το αν υπάρχουν σχέδια ξυλοτύπων ή όχι, το αν θα γίνει και από ποιον η αποτύπωση στατικών πέρα από την απαιτούμενη αποτύπωση αρχιτεκτονικών. Εξαρτάται επίσης και από το αν θα γίνει μελέτη ενίσχυσης σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της μελέτης θα είναι στατικά ανεπαρκές κτήριο. Εφόσον απαιτούνται ή επιθυμείτε ανεξαρτήτως απαίτησης, να διεξαχθούν διερευνητικές εργασίες, κάτι το οποίο και συστήνουμε σε κάθε περίπτωση, αυτές αποτελούν ξεχωριστό αντικείμενο εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στην κοστολόγηση της μελέτης στατικής επάρκειας.

Σχεδιάστε το Σπίτι των Ονείρων σας!

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας με την πολυετή εμπειρία, την άρτια τεχνογνωσία και το πάθος για δημιουργία, είναι εδώ για να καλύψει κάθε σας ανάγκη!

 

Τα Νέα Μας