Έκδοση Πίνακα Ποσοστών

 

 

Η ομάδα μας έχει εμπειρία στην σύνταξη του πίνακα κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας και κοινοχρήστων (πίνακα χιλιοστών) που απαιτείται για κάθε νέα πράξη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή τροποποίηση ήδη υπάρχουσας και έχει εκδώσει μεγάλο αριθμό πίνακα ποσοστών για πολλές ιδιοκτησίες σε όλη την Ελλάδα.

 

 

Η ανάγκη σύνταξης του πίνακα κατανομής ποσοστών οριζοντίου ιδιοκτησίας προέκυψε μετά την έκδοση του Νόμου 3741 /1929 «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους » στον οποίο αναγνωρίζεται η διηρημένη κατ’ ορόφους ή μέρη αυτών ιδιοκτησία επί του αυτού οικοδομήματος.

 

 

Ο πίνακας ποσοστών έχει την μορφή κελιών που παρατίθενται οριζόντια και κάθετα δημιουργώντας ένα πίνακα γραμμών και στηλών. Για να πάρει ένας χώρος ( μια οριζόντια ιδιοκτησία) ποσοστά και επομένως χιλιοστά , πρέπει να πληροί ταυτόχρονα τις παρακάτω προϋποθέσεις : Να είναι χωριστή , διηρημένη , διακεκριμένη και ανεξάρτητη.

 

Το περιεχόμενο του πίνακα ποσοστών μπορεί να ξεκινάει από 15 στήλες ( ελάχιστο ) μέχρι και αρκετά μεγαλύτερο. Ο αριθμός των στηλών εξαρτάται από το τι στοιχεία θέλουμε να περιέχει ο πίνακας. Ο αριθμός των γραμμών ποικίλει ανάλογα με τον αριθμό των οριζοντίων ιδιοκτησιών.

Παρακάτω αναφέρεται συνοπτικά το περιεχόμενο του πίνακα κατανομής ποσοστών.

 

 • Όροφος
 • Στοιχεία οριζοντίων ιδιοκτησιών ( κωδική αναφορά χώρου )
 • Αριθμός δωμάτιων
 • Επιφάνεια οριζοντίου ιδιοκτησίας ( εμβαδόν χώρου ) σε τετραγωνικά μέτρα
 • Όγκος οριζόντιας ιδιοκτησίας σε κυβικά μέτρα
 • Όγκος αναλογούντων κοινοχρήστων χωρών σε κυβικά μέτρα
 • Συνολικός όγκος σε κυβικά μέτρα
 • Ποσοστό συνιδιοκτησίας οικοπέδου επί τοις 0/00
 • Ποσοστό συνιδιοκτησίας οικοπέδου σε μ2
 • Ψήφοι
 • Ποσοστά συμμέτοχης στις δαπάνες – επισκευές
 • Ποσοστά συμμέτοχης στις δαπάνες – κοινόχρηστα
 • Ποσοστά συμμέτοχης στις δαπάνες – δαπάνη θέρμανσης
 • Ποσοστά συμμέτοχης στις δαπάνες – δαπάνη ανελκυστήρα
 • Παρατηρήσεις

 

 

Ο πίνακας χιλιοστών περιλαμβάνει:

 • Τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας και τους αντίστοιχους ψήφους κάθε συνιδιοκτήτη.
 • Το ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες και την καθαριότητα.
 • Το ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του ανελκυστήρα.

 

Σχεδιάστε το Σπίτι των Ονείρων σας!

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας με την πολυετή εμπειρία, την άρτια τεχνογνωσία και το πάθος για δημιουργία, είναι εδώ για να καλύψει κάθε σας ανάγκη!

 

Τα Νέα Μας