Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

 

 

Η έγκριση αδειών μικρής κλίμακας είναι εξίσου σημαντική με την οικοδομική άδεια, καθώς καλύπτει πιο απλές περιπτώσεις και σας διασφαλίζει την σωστή,  νόμιμη και αποτελεσματικότερη οδό ώστε να ολοκληρώσετε τις εργασίες στην οικία σας.

 

Μερικές από τις περιπτώσεις που χρειάζεται άδεια μικρής κλίμακας είναι οι εξής παρακάτω:

 

• Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης.

• Eγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης.

• Λειτουργική συνένωση χώρων.

• Κατασκευή περίφραξης (υπό ορισμένες συνθήκες).

• Κατασκευή αποθήκης έως 15τ.μ. ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα.

• Κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους.

• Κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας.

• Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών όψεων με χρήση ικριωμάτων.

• Επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων.

• Αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων.

• Εργασίες στις όψεις των κτιρίων για την τροποποίηση ή την διάνοιξη νέων ανοιγμάτων.

• Αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων με χρήση ικριωμάτων.

• Ανακατασκευή ή Συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.

• Τοποθέτηση Ικριωμάτων (σκαλωσιές).

• Κατασκευή αγωγών αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις.

• Κατασκευή πισίνας έως 50τ.μ.

• Κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ.

• Εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων.

• Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.

• Κατασκευή στεγάστρων και προστεγασμάτων.

• Διαχωρισμός οριζοντίων ιδιοκτησιών.

• Kατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα.

• Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.

• Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών.

• Κατασκευή ανελκυστήρα για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια.

• Δοκιμαστικές τομές του εδάφους & εκσκαφή.

• Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα.

• Εργασίες τοποθέτησης υπογείων, προκατασκευασμένων δεξαμενών αερίου καυσίμου σε πρατήριο καυσίμου.

• Τοποθέτηση ηλιακών & φωτοβολταϊκών συστημάτων.

• Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών.

• Εγκατάσταση κατασκευών αντιθορυβικής προστασίας (ηχοπετάσματα).

• Κοπή δένδρων

• Κατασκευή πρόχειρων ξύλινων κατασκευών βοηθητικής χρήσης έως 8 τ.μ. και μεγίστου ύψους 2,50 μέτρων.

Σχεδιάστε το Σπίτι των Ονείρων σας!

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας με την πολυετή εμπειρία, την άρτια τεχνογνωσία και το πάθος για δημιουργία, είναι εδώ για να καλύψει κάθε σας ανάγκη!

 

Τα Νέα Μας