Άδεια λειτουργίας Εκπαιδευτηρίων

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία της γνωστοποίησης λειτουργίας της επιχείρησης σας.

Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο των αδειοδοτήσεων επιχειρήσεων και καταστημάτων σε συνδιασμό με την εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών μας, σας εγγυάται ότι η υπόθεση σας θα διεκπεραιωθεί άμεσα και υπεύθυνα.

 

 

Ποιους αφορά;

 

Χορηγείται άδεια λειτουργίας από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων όταν πρόκειται για:

 • Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων
 • Κολέγια
 • Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.)

 

Χορηγείται Άδεια Λειτουργίας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) όταν πρόκειται για:

 • Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ1)
 • Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι.Μ2)
 • Φροντιστήρια
 • Κέντρα Ξένων Γλωσσών

 

 

Εμπιστευθείτε μας για την διαδικασία αυτή

 

Η εμπειρία μας στην αδειοδότηση χώρων εκπαίδευσης μας έχει διδάξει ότι δεν ανταποκρίνονται όλοι οι χώροι στις απαιτήσεις, καθώς επίσης και ότι ένας συγκεκριμένος χώρος μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη εκμετάλλευση με την κατάλληλη χωροθέτησή του.

Επίσης οι προδιαγραφές χώρων για να δέχονται ΑμεΑ είναι πολύ συγκεκριμένες και αυστηρές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μία νέα επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται σε ισόγειο το οποίο έχει αυξημένο κόστος ενοικίασης ή αγοράς.

Για τον λόγο αυτό συμβουλεύουμε όλους τους ενδιαφερόμενούς να ακολουθούν την εξής διαδικασία:

Αναζήτηση χώρων για στέγαση της επιχείρησης. Μην περιορίζεστε σε έναν χώρο, αλλά αναγνωρίστε περισσότερους από άποψη κόστους και προβολής που σας ικανοποιούν.

Αναθέστε μας την αναγνώριση της πληρότητας των προδιαγραφών από τους χώρους που έχετε επιλέξει. Το βήμα αυτό είναι ο μόνος τρόπος για να αποφύγετε να ενοικιάσετε ή αγοράσετε χώρο και στη συνέχεια να συνειδητοποιήσετε ότι απλά δεν είναι επαρκής.

 

Αναθέστε μας την λεπτομερή εξέταση του προς μίσθωση ή αγορά χώρου η οποία περιλαμβάνει:

 • την εύρεση της οικοδομικής αδείας και των εγκεκριμένων σχεδίων αυτής
 • τον έλεγχο για την ύπαρξη ή μη αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων
 • τον έλεγχο του καταστατικού
 • τον έλεγχο της πληρότητας των προδιαγραφών
 • την αποτύπωση χώρου
 • τη σύνταξη όλων των βεβαιώσεων που απαιτούνται
 • τη σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας
 • τη συγκέντρωση λοιπών δικαιολογητικών
 • την κατάθεση φακέλου

 

 

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση νέας Άδειας Λειτουργίας

 

 

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ1), Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών δυναμικότητας έως 75 καταρτιζομένων

 

 • Έντυπο χορήγησης νέας άδειας.
 • Δικαιολογητικά για Φυσικά πρόσωπα, Νομικά πρόσωπα, Ένωση προσώπων όπως φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικά μη πτώχευσης, καταστατικό εταιρίας κ.λπ.
 • Ισχύουσα οικοδομική άδεια και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων.
 • Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα συγκεκριμένη χρήση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος.
 • Βεβαίωση περί της στατικής επάρκειας του προς αδειοδότηση χώρου ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό, υπογεγραμμένη από δύο μηχανικούς.
 • Αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού στο λογαριασμό του ΕΟΠΠΕΠ στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • Υπεύθυνη δήλωση περί πιστών αντιγράφων εκ του πρωτοτύπου.
 • Υπεύθυνη δήλωση περί του διακριτικού τίτλου άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
 • *Σε περίπτωση που η αιτηθείσα δυναμικότητα ξεπερνά τους 75 καταρτιζόμενους τότε ακολουθείται η διαδικασία των Κέντρων Δια βίου Μάθησης 2.

 

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι.Μ2)

 

 • Έντυπο χορήγησης νέας άδειας.
 • Δικαιολογητικά για Φυσικά πρόσωπα, Νομικά πρόσωπα, Ένωση προσώπων όπως φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικά μη πτώχευσης, καταστατικό εταιρίας κ.λπ.
 • Οικοδομική άδεια με χρήση εκπαιδευτηρίου. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα πρέπει να γίνει έκδοση οικοδομικής αλλαγής χρήσης στην οικεία πολεοδομία).
 • Κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑμεΑ.
 • Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί πιστών αντιγράφων εκ του πρωτοτύπου.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί του διακριτικού τίτλου άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
 • Αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού στο λογαριασμό του ΕΟΠΠΕΠ στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

 

Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κολλέγια, Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ)

 

 • Έντυπο διατύπωσης γνώμης.
 • Οικοδομική άδεια με χρήση εκπαιδευτηρίου. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα πρέπει να γίνει έκδοση οικοδομικής αλλαγής χρήσης στην οικεία πολεοδομία).
 • Κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑμεΑ.
 • Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί πιστών αντιγράφων εκ του πρωτοτύπου.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί του διακριτικού τίτλου άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
 • Αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού στο λογαριασμό του ΕΟΠΠΕΠ στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Σχεδιάστε το Σπίτι των Ονείρων σας!

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας με την πολυετή εμπειρία, την άρτια τεχνογνωσία και το πάθος για δημιουργία, είναι εδώ για να καλύψει κάθε σας ανάγκη!

 

Τα Νέα Μας