Εκτίμηση Κόστους

 

 

Η πιο σημαντική αλλά ταυτόχρονα η πιο υποτιμημένη μελέτη ενός έργου!

Αν αναλογιστεί κανείς τα χρήματα και τον χρόνο που εξοικονομεί όποιος έχει σχεδιάσει εξ αρχής τα βήματα και το κόστος κάθε φάσης του έργου που υλοποιείται, πολύ εύκολα θα καταλάβει την σημαντικότητα αυτής της μελέτης!

Για να έχουμε μια σωστή εκτίμηση κόστους οποιασδήποτε εργασίας είναι αναγκαία η σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης.

 

 

Ποια έργα αφορά;

 

➤ Κατασκευή Οικοδομών
➤ Κατασκευή Ξενοδοχείων
➤ Κατασκευή Μονοκατοικιών
➤ Κατασκευή Βιομηχανιών & Βιοτεχνιών
➤ Κατασκευή Νέων Καταστημάτων
➤ Ανακαινίσεις
➤ Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Πάρκων
➤ Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

 

 


Μια γενική προσέγγιση της έννοιας της οικονομοτεχνικής  μελέτης μιας επένδυσης είναι, η συστηματική συγκέντρωση, καταγραφή και ανάλυση οικονομικών και τεχνικών δεδομένων που αναφέρονται στο φορέα υλοποίησης της επένδυσης, στην περιγραφή και στο κόστος της, στις πηγές χρηματοδότησής της, στην ανάλυση του κλάδου και της αγοράς, στο πλαίσιο της οποίας θα λειτουργήσει, στις προβλέψεις των αναμενόμενων οικονομικών αποτελεσμάτων μετά τη λειτουργία της επένδυσης και στις προοπτικές βιωσιμότητας και αποδοτικότητας της επένδυσης.

 

➤ Προμελέτη έργου

Οι υπηρεσίες της προκοστολόγησης περιλαμβάνουν εργασίες που συνοπτικά περιγράφονται παρακάτω:

  • Ανάλυση των σχεδίων της προμελέτης
  • Καταγραφή των κατάλληλων υλικών
  • Προμέτρηση ποσοτήτων
  • Συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών των υλικών και του τρόπου εφαρμογής των.
  • Σύγκριση υλικών με παρόμοιες προδιαγραφές και ανάλυση σχέσης κόστους και ποιότητας

 

➤ Μελέτη έργου

Η διαδικασία εξαγωγής του τελικού προϋπολογισμού περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

  • Ανάλυση των τελικών σχεδίων μελέτης και των εργασιών που προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές
  • Προμέτρηση των τελικών ποσοτήτων
  • Τελική κοστολόγηση του έργου με τα προδιαγεγραμμένα υλικά και τις εργασίες

Οι μελέτες αυτές γίνονται τόσο για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών, όσο επίσης, για την ικανοποίηση των ισχυόντων σχεδίων επιχορήγησης και άλλων ειδικών απαιτήσεων χρηματοδότησης της επένδυσης.

Σχεδιάστε το Σπίτι των Ονείρων σας!

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας με την πολυετή εμπειρία, την άρτια τεχνογνωσία και το πάθος για δημιουργία, είναι εδώ για να καλύψει κάθε σας ανάγκη!

 

Τα Νέα Μας