Ηλεκτρολογικές Μελέτες

 

 

Η Omikron εκπονεί Μελέτες Ηλεκτρολογικών – Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων για πάσης φύσεως και μεγέθους κτήρια όπως κατοικίες, πολυκατοικίες, επαγγελματικά κτήρια, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, κτήρια γραφείων, βιομηχανίες και βιοτεχνίες, σχολεία και γενικότερα κτήρια εκπαίδευσης, κτήρια αθλητικών εγκαταστάσεων, κλειστά γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ κλπ, διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

 

Οι αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις των σύγχρονων κτηρίων τα τελευταία χρόνια σε ότι αφορά την ηλεκτρολογική τους υποστήριξη σε συνδυασμό με τα σημαντικά επιτεύγματα στην ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική τεχνολογία έχουν καταστήσει αυτές πραγματικά την καρδιά της λειτουργίας του κάθε σύγχρονου κτηρίου. Αρχιτεκτονικός φωτισμός, αυτόματος έλεγχος φωτισμού και ντιμάρισμα, αυξημένες θέσεις ρευματοληψίας, υπολογιστές και τηλεπικοινωνίες , εξυπηρετήσεις αυτοματισμού, συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης, απαιτήσεις έξυπνων λειτουργιών, οπτικοακουστικά μέσα και συστήματα ήχου και εικόνας , προστασία από πυρκαγιά, από κεραυνούς και υπερτάσεις που μπορούν να καταστρέψουν εκτός από το κτήριο τόσο τις ηλεκτρολογικές υποδομές του όσο και την πληθώρα ευαίσθητων ηλεκτρονικών συσκευών που διαθέτουν τα σύγχρονα κτήρια, απαιτήσεις για υποστήριξη νέων σύγχρονων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων που ενσωματώνονται στα σύγχρονα κτήρια (θέρμανση, κλιματισμός, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά, αντλίες θερμότητας), εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλό λειτουργικό κόστος, συμμόρφωση με νέους πολύ αυστηρότερους κανονισμούς που ισχύουν, είναι πλέον αυτονόητα για κάθε νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση αλλά και για κάθε ριζική ανακαίνιση της.

 

 

Το αντικείμενο των ηλεκτρολογικών μελετών είναι ευρύ και πολύπλευρο.

 

 • Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης: είναι η εκπόνηση της σχετικής μελέτης (σχέδια και εκθέσεις) από διπλωματούχο – πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, η οποία κατατίθεται στην πολεοδομία για την έκδοση οικοδομικής άδειας, και γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η μελέτη Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ξεκινάει από την μελέτη θεμελιακής γείωσης (απαραίτητη βάση της νομοθεσίας σε όλες τις νεοαναγειρόμενες οικοδομές) και την μελέτη αντικεραυνικής προστασίας. Στην συνέχεια γίνεται η μελέτη ισχυρών ρευμάτων (φωτισμός-πρίζες-λοιπά φορτία) καθώς και ασθενών ρευμάτων (τηλεφωνικό δίκτυο – δίκτυο τηλεόρασης – οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας).

 

 • Μελέτη εφαρμογής: Η μελέτη εφαρμογής της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης γίνεται πάντα σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα (ή και τον διακοσμητή ). Αρχικά καταγράφονται οι ανάγκες των ιδιοκτητών και άλλα πρακτικά θέματα όπως οι θέσεις των επίπλων και σύμφωνα με αυτά εκπονείται η μελέτη εφαρμογής. Μια ολοκληρωμένη μελέτη εφαρμογής λαμβάνει υπόψη πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις και τροποποιήσεις και προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τις ζημιές που θα απαιτηθούν στην τοιχοποιία για την εκτέλεση αυτών των τροποποιήσεων. Επίσης γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθούν χώροι επισκεψιμότητας (shaft) ώστε να υπάρχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, προς έλεγχο τους όταν αυτό είναι απαιτητό. Τέλος μια μελέτη εφαρμογής μπορεί να προτείνει την χρήση κεντρικού συστήματος UPS το οποίο θα διασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας σε κρίσιμες εγκαταστάσεις-συστήματα (π.χ. server εταιρειών κλπ).

 

 • Μελέτη Φωτισμού κτιρίου: εκπονείται με τη βοήθεια εξειδικευμένων προγραμμάτων ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου. Ο σωστός φωτισμός ενός κτίσματος το κάνει περισσότερο λειτουργικό ενώ του προσδίδει και ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία. Γίνεται επιλογή τύπων και θέσεων φωτιστικών σωμάτων, αναδεικνύονται οι ιδιαιτερότητες και οι όψεις ενός κτιρίου (αρχιτεκτονικός φωτισμός)

 

 • Μελέτη Εξοικονόμησης ενέργειας: εκπονείται τόσο σε νέες όσο και σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Μια προσεκτική μελέτη της ενεργειακής ταυτότητας της οικίας σας, του καταστήματος ή γενικά του οικήματός σας μπορεί να σας αποκαλύψει συνήθειες ή εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν μεγάλη και άσκοπη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά τον οικιακό ή επαγγελματικό προϋπολογισμό. (π.χ. φώτα που ανάβουν ξεχασμένα ή χωρίς να είναι απαραίτητο). Η μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας σας προτείνει λύσεις όχι απαραίτητα σύνθετες και ακριβές αλλά με άμεσα αποτελέσματα. Στο κομμάτι της εξοικονόμησης ενέργειας βασικό ρόλο διαδραματίζει όπως αναλύεται παρακάτω και η μελέτη διαχείρισης κτιρίων –Έξυπνο σπίτι.

 

 • Μελέτη διαχείρισης κτιρίου (BMS-Smart home): Με τα συστήματα διαχείρισης κτιρίων ή έξυπνο σπίτι (για πιο μικρής έκτασης εφαρμογές) μπορεί να γίνει έλεγχος συσκευών κεντρικά αλλά και απομακρυσμένα (status ON-OFF). Τέτοια συστήματα μπορεί να είναι ο φωτισμός, η ψύξη-θέρμανση, και τα συστήματα ασφαλείας (συναγερμός – πυρανίχνευση-κάμερες) για τα οποία πέρα από απομακρυσμένο έλεγχο μπορούμε να έχουμε και καταγραφή ή online παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο.

 

 • Μελέτη δομημένης καλωδίωσης: Στην σημερινή εποχή η δομημένη καλωδίωση ακόμη και σε μια οικία δεν περιορίζεται στις κλασσικές επιλογές (τηλέφωνο, επίγεια τηλεόραση). Η χρήση του διαδικτύου ενσύρματα απαιτεί καλωδίωση σημείων data, ενώ και η καλωδιακή τηλεόραση ζητείται σε πολλές εγκαταστάσεις.

 

 • Μελέτη κίνησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων: Σε μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις η μελέτη φορτίων και κίνησης είναι απαραίτητη ώστε να επιτευχθεί ισορροπία στα φορτία και των τριών φάσεων αλλά και να γίνει η σωστή επιλογή των μέσων προστασίας των φορτίων και των καλωδιώσεων. Σε περίπτωση μη εξισορροπημένων φορτίων υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση αλλά και να υπάρξει διακοπή στην λειτουργία των συστημάτων λόγω υπερφόρτωσης.

 

 

Η εταιρεία μας δύναται να ανταποκριθεί με απόλυτη αξιοπιστία σε αυτές τις απαιτήσεις και τις ανάγκες, έχοντας ως βασικά εφόδια την πολυετή εμπειρία της στον τομέα των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων τόσο σε επίπεδο Μελέτης όσο και σε επίπεδο Κατασκευής και σε συνδυασμό με την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση σε νέες σύγχρονες και εξελιγμένες τεχνικές και μεθόδους καθώς και με σημαντικές επενδύσεις που γίνονται συνεχώς σε προηγμένα λογισμικά σχεδιασμού σύγχρονων Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, δύναται να προσφέρει Μελέτες Ηλεκτρολογικών που καλύπτουν απόλυτα τις παραπάνω απαιτήσεις και ανάγκες και πραγματικά μπορούν να κάνουν την διαφορά βάζοντας τις βάσεις για τη κατασκευή μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης οι οποία:

 • Ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις ανάγκες ηλεκτρολογικής υποστήριξης των κτηρίων.
 • Θα διασφαλίζει βέλτιστες συνθήκες ασφάλειας σύμφωνα με τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά στάνταρ και κανονισμούς.
 • Είναι ενεργειακά αποδοτική και θα διακρίνεται για το χαμηλό λειτουργικό της κόστος.
 • Είναι πλήρως εναρμονισμένη στις πιο σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις
 • Τηρεί συγκεκριμένες και απόλυτα προσδιορισμένες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.
 • Διαθέτει ηλεκτρολογικό εξοπλισμό υψηλής ποιότητας και βέλτιστης ενεργειακής στάθμης ο οποίος δεν θα παρουσιάζει τεχνικά προβλήματα και βλάβες και θα λειτουργεί αποδοτικά και οικονομικά
 • Είναι αξιόπιστη και ασφαλής.
 • Έχει το βέλτιστο τεχνικοοικονομικά κόστος κατασκευής, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα, την ασφάλεια και την αισθητική (value for money).
 • Διαθέτει υψηλά επίπεδα εξυπηρετήσεων καθώς και αυτοματισμού, και ελέγχου.
 • Διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και θα έχει πράσινο οικολογικό αποτύπωμα

Σχεδιάστε το Σπίτι των Ονείρων σας!

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας με την πολυετή εμπειρία, την άρτια τεχνογνωσία και το πάθος για δημιουργία, είναι εδώ για να καλύψει κάθε σας ανάγκη!

i

Τα Νέα Μας